Gjaldtaka Nýju Akademíunnar

Námsgjöld

Nýja Akademían verður einkaskóli, sem starfar í samræmi við aðalnámskrá framhaldsskóla. Ekki er farið fram á fjárframlög til styrktar áætluðum rekstri.  Stjórn skólans ákveður fjárhæð námsgjalda, sem kynnt verða á heimasíðu skólans. Námsgjöld verður að greiða áður en nám hefst og eru innheimt rafrænt í gegnum heimasíðu skólans eða í formi greiðsluseðla. Áætlað er að námskostnaður við Nýju Akademíuna verði sambærilegur og í hliðstæðu námi. Námsgjöld skiptast í tvennt. Í fyrra lagi umsýslugjald og í öðru lagi kennslugjald. Umsýslugjald er innifalið í eingarverði.


Umsýslugjald

Nemandi sem skráir sig í skólann greiðir ekki sérstakt umsýslugjald líkt og tíðkast í öðrum framhaldsskólum. Umsýslugjaldið hefur verið fellt inn í einingargjaldið. Nemendur greiða aðeins eitt gjald. þ.e. áfangagjald / kennslugjald sem er háð fjölda eininga sem nemendur bæta við sig.

Unnt verður að greiða fyrir námið rafrænt á heimasíðu skólans.


Kennslugjald

Greitt verður fyrir hverja námseiningu. Námseiningar teljast vera aftasti stafurinn í númeri áfangans. Áfanginn STÆR2C05 telst fimm einingar. Gjöld fyrir áfanga gilda aðeins fyrir eina lotu og þau verða ekki endurgreidd. Lota hvers áfanga telst vara í u.þ.b. 18 vikur. Að þeim tíma loknum lokast aðgangur nemanda að áfanganum. Fyrir upptökupróf, ef nemandi stenst ekki próf, er greitt sértaklega. Að jafnaði er einungis heimilt að þreyta próf þrisvar sinnum í hverjum áfanga.


Próftökugjald

Próftökugjald fyrir fyrsta próftökurétt í áfanga er ekki greitt sérstaklega, þegar próf er tekið í húsnæði Nýju Akademíunnar. Ef nemandi stenst ekki próf, greiðir hann próftökugjald fyrir upptökupróf.

Óski nemandi eftir að taka prófið annars staðar t.d. í sendiráði eða í menntastofnun á búsetusvæði sínu, gæti hann þurft að greiða próftökugjald á viðkomandi stað. Gjaldið gæti orðið mishátt og ákvarðast af ábyrgðarmanni á próftökustað. Frekari upplýsingar verður unnt að fá með því að senda tölvupóst á nak@nak.is.


Síðast breytt: laugardagur, 15. október 2016, 6:46 eh