Skipulag og lotur

Námið á O-braut er skipulagt sem bóknám. Námið er samtals 200 fein. Það skiptist í kjarna 100 fein og frjálst val 100 fein. Kjarninn er skylda fyrir alla nemendur brautarinnar. Valgreinum er ætlað að mæta þörfum fyrir fjölbreyttara nám á áhugasviðum einstakra nemanda og víkka sjóndeildarhring þeirra. Valgreinar fela í sér sérhæfingu til frekara náms.

Áfangar sem teknir voru á U-braut og falla að námi brautarinnar eru metnir inn á brautina. Almennt er brautin skilgreind út frá þriggja ára námstíma, en auðvelt er fyrir nemendur að stytta þann tíma ef nemendur stunda nám sitt allan ársins hring. Hafa ber í huga að nemendur ráða námsframvindu sinni, en gerð er krafa um að nemendur ljúki að lágmarki 30 fein á ári. Ef nemendur ætla að ljúka námi sínu á tveimur árum, þá þurfa þeir að ljúka 100 fein á ári eða um tveimur áföngum á mánuði. Námslok eru á  þriðja hæfniþrepi . Nemendur fá hagnýta menntun í kjarnagreinum ásamt tölfræði og upplýsingatækni. Námið fer fram í dreifnámi og nemendur eru í sambandi við kennara og skóla í netheimum.

Í Nýju Akademíunni er kennt eftir lotukerfi. Í lotunum fer námsmat fram samhliða kennslu þó svo að um lokapróf sé að ræða. Nemendur geta tekið einn eða fleiri áfanga í einu og lokið þannig námi sínu á þeim hraða sem þeim hentar. Skólinn býður upp á lokapróf í hverjum mánuði allan ársins hring.


Námið felur í sér námslok af námsbraut sem m.a.:

  • býður nemendum upp á stúdentspróf og áframhaldandi nám,

  • býður upp á áfanga fyrir nemendur sem hafa áhuga á hugvísindum, raunvísindum, tölfræði og upplýsingatækni,

  • er hugsuð fyrir nemendur sem hætt hafa námi í framhaldsskóla og vilja byrja aftur,

  • er hugsað sem vænlegur kostur fyrir einstaklinga sem vilja stunda nám með vinnu eða hafa ekki tök á að mæta í skóla á almennum skólatíma.


Last modified: Monday, 17 October 2016, 3:50 PM