Stjórn Nýju Akademíunnar ehf.

Stjórn Nýju Akademíunnar ehf., kt. 541113-2150 skipa:

  • Stefán Eiríkur Stefánsson, stjórnarformaður
  • Bryndís Valberg, framkvæmdastjóri og meðstjórnandi,
  • Bryndis Valberg skólastjóri og ábyrgðarmaður,
  • Stefán Mekkinósson, varamaður og fulltrúi nemenda,
  • Sigurveig Grímsdóttir, skoðunarmaður félagsins,

 

Stjórnin fer með málefni skólans og skal sjá um að skipulag og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi sbr. 44. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög. Stjórn skólans er jafnframt gæðaráð skólans. Stjórnin fundar reglulega um einstök málefni skólans og vill með því tryggja að stjórnun og stjórnunarákvarðanir verði markvissar og gegnsæjar.

Stjórn skólans ræður skólastjóra sem ber ábyrgð á daglegum rekstri og starfi skólans. Hann/hún gætir þess að skólastarfið sé í samræmi við gildandi fyrirmæli á hverjum tíma. Skólastjóri er ábyrgur fyrir gerð skólanámskrár og starfsáætlunar og mun skólaráð,  skipað af stjórninni, fjalla um skólanámskrá og árlega starfsáætlun skólans.

Skólaráð staðfestir gildistöku þeirra þegar ljóst er að þær hafa verið unnar í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá, skólastefnu, kjarasamninga og ákvarðanir mennta- og menningarmálaráðuneytisins um fyrirkomulag skólahalds.

Skólastjóri ber jafnframt ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar, hefur frumkvæðið að vinnu við skólanámskrá og umbótastarfi innan skólans. Stjórnin samþykkir starfsáætlun skólans og fjárhagsáætlanir.

Nýja Akademían er eignarhaldsfélag og sjálfseignarstofnun og sækir um leyfi fyrir rekstri einkaskólans á þriggja ára fresti (sbr. 2.gr. reglugerðar 426 um viðurkenningu einkaskóla á framhaldsskólastigi) 

Í viðurkenningu ráðuneytis felst staðfesting á því, að Nýja Akademían uppfylli almenn skilyrði gildandi laga og reglna, á þeim tíma sem viðurkenningin er veitt. Skólinn hafi sjálfdæmi um starfsemi sína að öðru leyti en því sem kveðið er á um í lögum, reglum eða öðrum stjórnvaldsfyrirmælum, sem sett kunna að verða á grundvelli laganna.

 

Last modified: Wednesday, 3 February 2021, 6:22 PM