Réttur nemenda til náms

Í aðalnámskrá framhaldsskóla segir: „Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, hafa hlotið jafngilda undirstöðumenntun eða hafa náð 16 ára aldri eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla. Þessir einstaklingar eiga jafnframt rétt á því að stunda nám til 18 ára aldurs, samanber ákvæði 33. gr. framhaldsskólalaga um skólareglur og meðferð mála. Brot á skólareglum kann að leiða til þeirra viðurlaga að nemendum verði vísað úr skóla eða tilteknu fagi um nokkurt skeið. Við slíka ákvörðun skólameistara skal fylgja reglum stjórnsýslulaga um málsmeðferð. Þess skal gætt að nemendum sjálfum ásamt forráðamönnum ólögráða nemanda, sé veittur andmælaréttur áður en ákvörðun er tekin um rétt eða skyldu nemanda“. Í framhaldi af þessari tilvitnun vísar Nýja Akademían í kafla 5.8 og kafla 6 í skólanámskrá sinni. Þar er fjallað um skólareglur, ágreiningsmál og annað sem nauðsynlegt er að nemendur þekki.


Last modified: Thursday, 6 October 2016, 3:18 PM